Edukacija
Kako napisati referat i što svaki referat mora imati
www.pixabay.com

Referat je samostalni učenički rad o zadanoj temi, odnosno izlaganje bitnih činjenica o nekom pitanju ili temi. Da li ste sigurni da znate kako napisati referat

Referat je dakle samostalni pismeni rad na zadanu temu kojemu prethodi istraživački rad učenika, a mi ćemo u nastavku navesti nekoliko osnovnih stvari koje svaki referat mora imati.

Različiti su zahtjevi i smjernice za izradu referata te pravila kako napisati referat. To često uzrokuje zbunjenost, koja u nepostojanju jasno određenih i definiranih pravila, poseže za najlakšim načinom kreirajući tako vlastita pravila. 

Stoga ćemo ovdje pokušali navesti dio standardizacije i ujednačavanja različitih praksi, a cilj nam je približiti postupak i pojasniti kako napisati referat.

Svaki referat se sastoji od 6 dijelova, a to su: naslovnica, sadržaj, uvod, obrada sadržaja, zaključak i literatura.

Naslovnica, odnosno puni naslov rada treba biti pisan istim pismom, masnim slovima veličine 16. Eventualni podnaslov, masnim slovima veličine 14.
U sadržaju, koji možete podijeliti u poglavlja, razrađujete temu koju ste najavili.
Uvod mora biti kratak i jasan. Najavite temu kojom ćete se baviti i objasnite vašu motivaciju za izradu referata. 
Obrada sadržaja je otvorena za vas i vaša razmatranja teme, dok zaključak izdvaja ključne elemente koje ste obradili i vaš sud o obrađenoj temi. 
Svu korištenu literaturu je potrebno navesti na kraju.
Gore navedenih šest dijelova MORAJU biti odvojeni, tj. svaki mora započeti na novoj stranici.
Stranice u referatu moraju biti numerirane (moramo napisati brojeve stranica), ali ne i naslovna stranica.
Za pisanje referata najčešće se koriste standardni fontovi koji su lakši za čitanje.
Referat ne smijete kopirati ili prepisan, jer je to krađa intelektualnoga vlasništva.
Koristite samo pouzdane izvore informacija.
Ako referat ne možete napisati na računalu, možete ga napisati i rukom. Morate zadovoljiti formu referata koja je zadana. 

Potrebno je i navesti internet stranice koje ste koristili [naziv web stranice, URL adresa web stranice, datum].
Navesti sve članke ili knjige koje ste koristili [Prezime, Ime, Naslov članka ili knjige (pisano kurzivom), naziv časopisa, broj časopisa, godina izdanja navedenog broja, stranice na kojima je članak tiskan].

Nadamo se da vam je ovih nekoliko informacija o tome kako napisati referat bilo od koristi ili ćete ih možda upotrijebiti u budućnosti.

 

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Reci što misliš!