Edukacija
Znate li kako treba izgledati završni rad?
www.pixabay.com

Standardi izvedbe i kako treba izgledati završni rad podjednako su visoki za studente koji pišu o tematici unutar svoga smjera, ili pak izvan svog smjera studiranja

Različiti zahtjevi i smjernice za izradu završnog rada te pravila kako treba izgledati završni rad  unutar pojedinih kolegija često uzrokuju zbunjenost kod studenata, koja u nepostojanju jasno određenih i definiranih pravila, poseže za najlakšim načinom kreirajući tako vlastita pravila. 
Stoga ćemo ovdje pokušali navesti dio standardizacije i ujednačavanja različitih praksi, a cilj nam  je olakšati usvajanje postupaka metodologije i procesa izrade i izgleda završnog rada i drugih studentskih radova. 
Završni je rad projekt namijenjen studentima , a aspekti ovoga projekta uključuju definiranje teme, istraživanje literature, primjenu naučenoga na primjeru ili izvedbu pred komisijom za završni rad. Završni rad pruža mogućnost da se upotrijebe naučeni materijali te njihovom upotrebom da se riješe problemi
Završni rad vas potiče da proizvedete znanstveno ili tehničko znanje i upravljate ljudima i ostalim resursima uz komunikaciju sa stručnom i nestručnom publikom.

Završni rad probudit će razumijevanje društvenih i etičkih pitanja i omogućiti da se izdvojite od diplomanata iz ostalih škola kada aplicirate na diplomski studij i posao.

Završni je rad pisani dokument koji se piše nakon odslušanih i položenih kolegija, a namjena mu je da se iskaže naučeno, te kritički analizira izabrana tematika u području kojeg ste odabrali. 

Ali, kako treba izgledati završni rad ?
Završni rad uključuje različite osobe direktno ili indirektno. Mogu uključiti osobe koje financijski podupiru projekt, suradnike, i na kraju, korisnike vaših ideja ili proizvode.
No, u proces njegova stvaranja uključene su dvije primarne osobe: To ste Vi i Vaš mentor.

Vi ste zaduženi za pronalaženje mentora koji će vas voditi kroz proces ovoga projekta. Vaš mentor vas savjetuje o društvenim i etičkim kontekstima marketinga ili komunikacija, vodi vas kroz faze završnoga rada, i ocjenjuje napredak te odlučuje je li rad spreman za obranu.
Vaša je odgovornost održavati vezu s vašim mentorom/savjetnikom. Ovo uključuje regularnu komunikaciju, kao što su pisani izvještaji rokova i procedura, izvještaj o napretku, i konzultacije na temu Vašeg istraživanja.

Standardi izvedbe i kako treba izgledati završni rad podjednako su visoki za studente koji pišu o tematici unutar svoga smjera, ili pak izvan svog smjera studiranja.

Rokovi vezani za završni rad propisani su u školskom pravilniku i vrijede za sve studente jednako. Uz suglasnost mentora, dopušteno je i kratko produljenje tih rokova.
Tema Vašega završnoga rada, prijedlog istoga, te sami završni rad se smatra dovršenim samo kada vaš mentor, uz suglasnost ostalih članova komisije, potpiše suglasnost. 

Popis tema završnih radova se nalazi na službenim stranicama vaše škole.
Mnoge teme proizlaze iz inicijative samih studenta, a vaša  odabrana tema mora:
• Zadovoljiti potrebu da je tematika dovoljno važna da opravdate investiranje resursa da završite
završni rad.
• Biti detaljno istražena i referirati se na objavljenu literaturu u polju.
• Biti izazovna i izvediva u zadanom vremenskom okviru.

Tema ne smije biti trivijalna, ali ni toliko napredna da se kvalificira kao postdiplomski rad. Završni rad ne smije duplicirati tuđi rad, iako bi svi radovi trebali „produžena ruka“ tuđih radova. Rad bi trebao biti originalan doprinos te izaći izvan rutinske aplikacije postojećih tehnika.

Završni je rad akademski projekt, i rezultati moraju biti javni. 
Svaka obrazovna ustanova ima svoje zahtjeve u pogledu završnog rada ali evo naputka kako treba izgledati završni rad.

Rad mora biti napisan na računalu u WORD-u, font Times New Roman, veličine 12 s proredom.
Puni naslov rada treba biti pisan istim pismom, masnim slovima veličine 16.
Eventualni podnaslov, masnim slovima veličine 14.
Odlomci moraju biti poravnani s lijeve i desne strane, a prvi red svakog odlomka
treba uvući za 1,25 cm.( Eu sustav oblikovanja teksta). Razmak među recima je jednostruk. Razmak prije odlomka veličine je 6 točaka. Podnaslovi trebaju biti pisani
istim pismom, ali masno, bez uvlake prvog reda s razmakom prije odlomka od 12 točaka i razmakom poslije odlomka od 6 točaka. 
Rubovi (margine) stranice su svi jednaki, veličine 2,5 cm.
Svaka slika, tablica ili prikaz mora biti označena brojem, imati naziv i naveden izvor.
Opseg završnog rada je najmanje 70 000 znakova teksta (bez priloga).
Završni rad na stručnom studiju se izrađuje u četiri tvrdo ukoričena primjerka, s koricama tamno plave boje i zlatnim slovima.

Vaša je odgovornost da budete iskreni u svemu što kažete i napišete. To činite tako da točno predstavite tuđa mišljenja, izvijestite o metodama i rezultatima u potpunosti, interpretirate podatke točno, i eksplicitno ukažete na slabosti ili mane te snažne točke Vašega rada. Najveće je iskušenje predstavljanje Vašega rada i rezultata u pozitivnom svjetlu.

Pronađete i koristite informacije kako treba izgledati završni rad i radite ga iskreno. To činite tako da dokumentirate sve informacije i ideje drugih (pogledajte poglavlje o dokumentaciji ispod), te uzmete zasluge samo za Vaš rad, a priznate tuđi rad. Ovdje je najveće iskušenje plagiranje i uzimanje zasluga za tuđi rad.
Pronađite i koristite resurse prema njihovoj predviđenoj svrsi.

 

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Reci što misliš!